Inschrijvingsformulier voor het examen inzake beroepsbekwaamheid
Persoonlijke gegevens
Naam  
Voornaam  
Geslacht  
Nationaliteit  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Nummer rijksregister   bvb. 12345678900
 
Adres  
Nummer   - Bus :
Postcode  
Gemeente  
Land  
Telefoon  
E-mail    
De laureaat van het examen inzake beroepsbekwaamheid geeft de HRJ de toelating om zijn/haar co√∂rdinaten over te maken aan de korpschefs, het IGO en de FOD Justitie indien zij hierom vragen.    
De kandidaat verklaart zich akkoord dat de data van het examen inzake beroepsbekwaamheid kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.    
Professionele gegevens en opleiding
Beroep  
Aantal jaren balie-ervaring  
Universiteit  
Behaalde graad voor het diploma van licentiaat/master in de rechten  
Gegevens met betrekking tot het examen
Materie voor het examen   
Taalkeuze